Inspiratie- en informatiebijeenkomst – Autisme in de sport

Op dinsdag 30 oktober jl. was in de sporthal in Wildervank een informatieve bijeenkomst over kenmerken van autisme en de gevolgen daarvan voor sportbeleving en -begeleiding. De organisatie was in handen van Huis voor de Sport Groningen en MEE Groningen.

Ruim 30 belangstellenden, zowel trainers en begeleiders van sporters met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) als sporters met een ASS, waren aanwezig bij deze, door de Provincie gefaciliteerde, inspiratieavond Uniek Sporten.

Geertje Baas, trainer bij MEE Groningen, vertelde over de belevingswereld van mensen met een ASS, zoals Asperger, PDD-NOS of Klassiek Autisme, onder het motto: ‘geen sporter is gelijk’. Zij verduidelijkte haar verhaal met verschillende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. En om sportaanbod en -begeleiding beter af te stemmen op mensen die meer moeite hebben met informatieverwerking. Zoals het begrijpen en hanteren van (non-verbale) communicatie en taalgebruik, sociale codes en nuances, motorische verwerking en het filteren van allerlei prikkels, maar ook over meer starheid in denken en doen. Als trainers en begeleiders de combinatie van deze kenmerken herkennen en begrijpen, ontstaat er geduld en een beter contact tussen sporter en trainer. Uiteindelijk leidt dit tot meer plezier en resultaat bij sporter en team/sportmaatjes.

Ervaring uit de praktijk

Vervolgens vertelde Jan Maring (CIOS-sportachtergrond) vanuit zijn eigen ervaring hoe het is om met een ASS door het leven te gaan. Jan, nu 58 jaar, werd pas op z’n 53e jaar gediagnosticeerd met ASS. Volgens eigen zeggen 30 jaar te laat. Toen werd het hem duidelijk waarom hij gedurende zijn hele leven regelmatig moeite had met het onderhouden en betekenis geven aan vriendschappen. Ook het begrijpen van grapjes, sarcasme en bloemrijke taal vond hij vaak lastig (mensen met een ASS nemen boodschappen vaak letterlijk). Hij vertelde hoeveel zelfwaarde hij uit het sporten heeft gehaald en hoe belangrijk het is om een begripvolle trainer/begeleider te treffen die snapt dat structuur, duidelijkheid en regelmaat belangrijk is. Mensen met een ASS horen graag wat er op het programma staat en dat “even vrij spelen” voor hen bijzonder ingewikkeld kan zijn. Zijn verhaal leidde tot veel herkenning en begrip.

De organisatie blikt terug op een mooie avond, die aan alle verwachtingen voldeed. De zaal was gevuld met betrokken mensen die kennis met elkaar deelden onder het motto: geef tijd en neem tijd!