MEE in uw gemeente

MEE Groningen begeleidt en ondersteunt mensen met een beperking. Zo bieden wij bijvoorbeeld specialistische begeleiding in de jeugdhulp en onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg (Wlz).

In een deel van de gemeenten werken MEE medewerkers in de lokale gemeentelijke ondersteuning. Dit zoals dit per gemeente geregeld is, in een wijkteam, sociaal team, CJG of bij het Wmo loket. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw gemeente.

Heeft u vragen over deze dienstverlening, of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?

Vul hierboven de naam van uw gemeente in en bekijk wat het aanbod van MEE Groningen is. Heeft u nog vragen of kunt u iets niet vinden wat u zoekt neem dan contact met ons op via aanmeldpunt@meegroningen.nl of op telefoonnummer 050 – 313 33 35 of 06 – 31 67 00 21.