MEE in uw gemeente

Een deel van de MEE medewerkers werkt sinds 2015 lokaal onder regie van de Groninger gemeenten. Dit vanuit de lokale ondersteuning zoals dit per gemeente geregeld is, in een wijkteam, sociaal team, CJG of bij het Wmo loket. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw gemeente. Daarnaast levert MEE Groningen ook nog andere dienstverlening, zoals bijvoorbeeld specialistische begeleiding in de jeugdhulp en onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg (Wlz). Heeft u vragen over deze dienstverlening, of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?

Vul hierboven de naam van uw gemeente in en bekijk wat het aanbod van MEE Groningen is. Heeft u nog vragen of kunt u iets niet vinden wat u zoekt neem dan contact met ons op via aanmeldpunt@meegroningen.nl of op telefoonnummer 06 – 31 67 00 21.