Disclaimer

T.a.v. de website van MEE Groningen

Hoewel we bij het maken en onderhouden van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of anderszins niet langer correct zijn. MEE Groningen kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.
MEE Groningen heeft geen enkele controle over de ‘links’ (verwijzingen) naar andere informatiebronnen die op deze site zijn opgenomen. MEE Groningen draagt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

T.a.v. emailverkeer door MEE Groningen

De informatie verzonden via e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
De afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor het tijdig ontvangen daarvan. Zowel onze inkomende als uitgaande e-mail wordt gescand op virussen. Daarentegen blijft de ontvanger van e-mail verantwoordelijk voor het virusvrij houden van zijn systeem. MEE Groningen neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het openen van e-mail afkomstig van MEE Groningen.