We kunnen het weer oplossen binnen het gezin

Jeroen van 14 heeft PDD-NOS en hij pubert. Hij spijbelt van zijn school in Hoogezand, is agressief en tegendraads. Z’n ouders zitten met het handen in het haar en zijn bang dat hij met ‘verkeerde’ jongens in aanraking komt.

Via het schoolmaatschappelijk werk van de VMBO school van Jeroen zijn ze bij MEE terecht gekomen. Een consulent van MEE Groningen kijkt samen met Jeroen naar activiteiten die hij leuk vindt om te doen en waar hij andere leeftijdsgenoten kan ontmoeten. Daarnaast leert de MEE-consulent hem om te gaan met z’n beperking. Met een uitlaatklep en een steviger structuur kan hij z’n agressie beter beheersen. De ouders krijgen tips hoe om te gaan met de tegendraadsheid van Jeroen en er ontstaat weer ruimte en begrip in het gezin.