Maak contact met de cliënt en de naasten en luister!

Andrea Alcina Santos is 23 jaar, meervoudig gehandicapt door onder andere epilepsie en scoliose. Zij is voor de financiering van haar dagelijkse zorg afhankelijk van een PGB. Haar moeder Anuschka regelt alles voor haar. MEE Groningen staat moeder bij met onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz.

Andrea groeit op als derde dochter in een gezin van vier kinderen. Niet alleen Andrea, maar ook haar oudste zus is meervoudig gehandicapt, zij is helaas een aantal jaren geleden overleden. Hun moeder organiseert al jaren alle zorg voor de kinderen in haar eentje. Met de familie is geen contact.

Als gevolg van Andrea’s beperkingen heeft zij 24 uur per dag zorg nodig. Ze ligt de hele dag in haar bed. Haar moeder verzorgt haar samen met een vaste verzorger. De andere kinderen helpen mee als ze er zijn. Om de zorg te kunnen bekostigen is de moeder van Andrea afhankelijk van het PGB. Door alle veranderingen in de wet- en regelgeving is het er niet makkelijker op geworden. Alle financiën worden geregeld door de bewindvoerder.

Sinds enige tijd verslechtert de situatie van Andrea. Als gevolg van haar rug kan ze niet meer lang zitten in een rolstoel. Een nieuwe rolstoel is niet mogelijk.  Andrea gaat ook niet meer naar dagbesteding, dat is te uitputtend voor haar.

Ondanks alle veranderingen in de situatie van Andrea blijft de moeder van Andrea zelf de keuzes voor haar dochter maken. Ze heeft een groepje mensen om zich heen verzameld die ze vertrouwt en die stuk voor stuk een belangrijke rol spelen. Naast de vaste krachten in de verzorging is dit de ergotherapeut, maar voor alle zaken die te maken hebben met wet- en regelgeving, procedures, aanvraag voor Meerzorg, etc. krijgt ze ondersteuning van de onafhankelijk cliëntondersteuner Wlz van MEE Groningen. “MEE Groningen is de eerste die echt luistert naar mijn verhaal en wat ik wil voor mijn dochter.” De moeder van Andrea heeft jammer genoeg hele andere ervaringen met zorginstanties. “De belangrijkste boodschap die ik alle hulpverleners, zorginstanties en verzekeraars wil meegeven is: kijk vooral naar degene die de zorg nodig heeft, maak contact en luister naar de directe omgeving van de cliënt en de cliënt zelf!”